Denne side er opdateret  den  21. september 2018

 

                                                               

 

 

Velkommen til Korsør Marineforening

Formand Lindy Olsen

 

 

 

 

 

 

 

Foreningens formål er at styrke nationens interesse for SØVÆRNET og SØFARTEN ved fælles arbejde for denne sag, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personel, der er eller har været tjenestegørende i søværnet. Marineforeningen retter sig således mod hele "det maritime Danmark", og kan også optage mænd, der uden at have gjort tjeneste i søværnet, Marinehjemmeværnet eller handelsflåden, men som nærer interesse for orlogs- eller handelsflåden og dermed beslægtede erhverv. Marineforeningen arbejder ud fra den erkendelse, at Danmark er en maritim nation, hvis historie altid har været betinget af et troværdigt søforsvar, der kan hævde landets suverænitet. Hertil kommer, at den danske handelsflåde hører til en af de mest moderne og effektive i verden, hvilket ligeledes er medvirkende til at tegne det maritime Danmark. Marineforeningen har derfor gennem hele sin historie haft et tæt og godt samarbejde med søværnet og søfarten. Marineforeningen lægger vægt på at bevare "god orlogsskik" og at videreføre de gode maritime traditioner. Således har foreningen fra starten haft en særlig ministeriel tilladelse til at føre orlogsflaget med foreningens emblem i øverste stangfelt og hejst på flagspil, og alle møder og sammenkomster i de lokale marineforeninger indledes altid med, at orlogsflaget bliver hejst, hvorefter der afsynges 1. vers af "Kong Christian", hvilket afspejler foreningens store respekt for fædreland, kongehus og søværn. En anden god orlogsskik er, at man i afdelingerne plejer det gode kammeratskab, som er kendetegnende for folk, der har gjort tjeneste i søværn og handelsflåden.

              

     

 

Besøgstællere
Besøgstællere 

 

 

 

 

 

 

 

          

BLADE OG MAGASINER:

 

  

    "Kompasrosen"   - Arkiv   

   "Under Dannebrog"  - Arkiv 

   "Forsvaret"  - Arkiv 

 

    MJVs blad "MARTHA"     -  Arkiv  

 

      Forsvarskanalen

 

______________________________________________

LOKALE AKTIVITETER:

  Aktivitetskalender (Kompasrosen)  

    Sangkoret 

    Billardklubben 

     Billeder af vores aktiviteter 

   Skibstrafikken i Storebælt

 

   Togtrafikken på Korsør station  

   Flytrafikken over Danmark

   Vejtrafikken i Danmark

    Almanak

    Nyheder fra Korsør Havn  

_________________________________

    

   

NYHEDER FRA FORSVARET mm.:

 

    Nyhederfra Søværnet   

          

    Nyhederfra Hæren  

            

    Nyhederfra Flyvevåbnet  

 

    Nyhederfra landskontoret   

 

    _______________________________________________

 

NYTTIGE OPLYSNINGER:

 

    Vore annoncører

    Slankeråd fra Ørkenens Sønner   

    Bestyrelsen  

 

     Slopkisten 

 

    Vor adresse

 

    Maritime links

   Bestyrelsens område

___________________________________

  

     GÆSTEBOG

 

Copyright ® 2010 KORSØR MARINEFORENING

    

                                                                   KONTAKT KORSØR MARINEFORENING

                                                           Så længe har vi været på Internettet:

KORSØR MARINEFORENING  

stiftet 14. januar 1916